El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, ha afirmat en data 15 de febrer, en relació al canvi de criteri operat per la direcció general de Tributs sobre l’IVA i el Torn d’Ofici, que ni els professionals que presten el torn d’ofici ni tampo els beneficiaris de la justícia gratuïta costejaran el pagament de l’IVA del servei, sinó que serà l’Administració de Justícia la que es faci càrrec d’aquestes despeses.

També l’Agència Tributària s’ha pronunciat en aquest sentit en publicar una nota aclaridora en la qual s’assenyala que “Donades els dubtes suscitats en relació amb la tributació en l’IVA del torn d’ofici, cal aclarir que la repercussió en factura de l’IVA al beneficiari de l’assistència jurídica gratuïta per part d’advocats i procuradors no obsta perquè l’Administració pública competent assumeixi totes les despeses derivades de la prestació d’aquest servei, inclòs l’IVA”.

No obstant això, des de l’advocacia institucional es continuen fent gestions per intentar aconseguir que es torni al criteri anterior de la DGT, atès que, com assegura Victòria Ortega, presidenta del CGAE “la justícia gratuïta és una prestació social i obligatòria per als advocats que no ha d’estar subjecta a IVA “.

Més informació a: (http://www.abogacia.es/2017/02/15/montoro-aclara-que-el-iva-del-turno-de-oficio-lo-costeara-la-administracion-y-no-els-professionals/) i a (http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2017/Aclaracion_de_la_tributacion_en_IVA_del_turno_de_oficio.shtml).