El senyor Joan Josep Mas Roig i la senyora Maria Gemma Pascual Ferrer, tots dos col·legiats de l’ICAIB, han resultat guanyadors, respectivament, del primer i segon premi de la quarta edició del Concurs de Relats Breus en llengua catalana convocat per l’ICAIB, dotats amb 800 i 400 euros.

Així, el Jurat del certamen, integrat per Lydia Blanco, presidenta de l’Associació de Joves Advocats de les Illes Balears; Josep Mari Quintana, acadèmic de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears Así, el Jurado, integrado por Lydia Blanco, presidenta de la Asociación de Jóvenes Abogados de las Islas Baleares; Josep Maria Quintana Petrus, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de las Illes Balears; Miguel Albertí, president de la Comissió de Normalització Lingüística de l’ICAIB i membre de la Junta de Govern, i Eva Cardona, també membre de Junta, ha optat, entre tots els relats presentats, per atorgar el primer premi, dotat amb 800 euros, al relat Qui pega, estima, i el segon, de 400 euros, a la proposta Abandó familiar.

Recordem que els relats, que havien d’estar escrits en català i versar sobre temes jurídics, havien de tenir una extensió màxima de 300 paraules i incloure necessàriament les paraules: “sentència”, “hereus” i “dot”.

L’ICAIB vol agrair a totes les persones que s’han presentat al concurs seva participació en aquesta quarta edició i transmet la seva felicitació als guanyadors.

Qui pega, estima
Abandó familiar