El Ple del Consell General de l’Advocacia Espanyola, en la sessió de dia 14 de març de 2023, va insistir a evidenciar la gran preocupació de la professió pels greus perjudicis que aquest conflicte està produint en el dret a la tutela judicial efectiva de tota la ciutadania, una vaga “que està generant una situació insostenible per al servei públic de la justícia i, consegüentment, un irreparable perjudici a desenes de milers de persones”.

 

Per això, reclamen a les parts que “intensifiquin al màxim el procés de negociació per assolir un acord de forma immediata” i que “s’estableixi un calendari accelerat i continuat de negociacions dirigit a aconseguir, com més aviat millor, l’acord”.

 

Així mateix, els integrants del Ple insten al compliment efectiu dels serveis mínims per part dels LAJS, “atenent consideracions de pura humanitat en aquelles tramitacions i actuacions urgents que afectin de manera especialment greu la ciutadania”. Per això, assenyalen com a fonamental que el Ministeri de Justícia supervisi aquest compliment de forma efectiva. De la mateixa manera, reclamen “que els LAJs apliquin criteris homogenis a les notificacions de suspensió d’assenyalaments, amb una antelació suficient i, per tant, mai inferior a 48 hores”.

 

Finalment, consideren essencial que el Ministeri de Justícia, el CGPJ, la FGE, les comunitats autònomes amb competències transferides i l’advocacia i la procura preparin de manera proactiva un pla de recuperació de l’activitat del servei públic de justícia, per al seu desplegament immediat després de la vaga. Aposten, també, per establir “un sistema esglaonat de notificacions de cara a evitar vulnerar el dret de defensa de la ciutadania”.

 

Més informació a: https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/la-abogacia-reclama-una-inmediata-solucion-al-conflicto-entre-lajs-y-ministerio-que-permita-reactivar-el-servicio-publico-de-justicia/