L’ICAIB ha convocat la primera edició del Premi Enriqueta Pascual per la Igualtat a fi de reconèixer públicament la labor dels qui, des de la seva posició professional en la branca de les ciències jurídiques o per l’estreta relació que hi mantenen, ja siguin persones físiques o jurídiques, treballen per erradicar la discriminació per raó de sexe o gènere i per avançar cap a la igualtat plena, real i efectiva entre dones i homes.

Qualsevol membre de l’ICAIB pot proposar les persones o entitats que consideri mereixedores del premi mitjançant la presentació per escrit i de forma motivada de la candidatura a una de de les seus col·legials. El termini per presentar les candidatures és de l’1 d’abril i a l’1 de juny.

Els paràmetres per triar la persona o entitat guanyadora es regiran pels objectius generals establerts en la normativa legal en matèria d’igualtat de dones i homes i de lluita contra la discriminació, principalment són els següents:

  • La lluita activa en la defensa de la igualtat i el desenvolupament de la tasca professional des de la perspectiva de gènere.
  • El tractament igualitari a dones i homes, en un context d’equilibri i en l’àmbit de les diferents activitats en el sector jurídic.
  • Els valors socials d’igualtat i diversitat, trencant la vinculació tradicional dels rols i estereotips de gènere.
  • Les dificultats per dur a terme la tasca descrita a la candidatura en l’entorn on s’exerceixi l’activitat professional.
  • L’esforç i el temps emprat en la tasca descrita a la candidatura.
  • Els resultats obtinguts en l’exercici d’aquestes activitats.
Bases reguladores