Deu organitzacions de la societat civil, entre elles l’ICAIB, han lliurat en data 5 de març a la delegada del Govern a Balears, Aina Calvo, una carta adreçada al president Pedro Sánchez per reclamar un Pla de Salvació Econòmica urgent per a les Illes Balears.

En el seu escrit, aquestes entitats parteixen del fet que, si bé la pandèmia ha afectat greument la situació econòmica global, el seu “terrible” impacte sanitari i econòmic no ha estat homogeni i és especialment cruent a les Illes Balears.

En aquest sentit, es recorden en l’escrit determinats indicadors i previsions de caràcter socioeconòmic que evidencien de forma clara l’existència d’una situació d’emergència social d’especial gravetat a la Comunitat com, entre d’altres, el fet que, en relació a la resta de Espanya i d’Europa, Balears hagi experimentat el major creixement de la taxa d’atur i el descens més important de la renda per càpita. Les previsions d’entitats com el Banc d’Espanya o la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada -s’afegeix a la carta- indiquen que mentre la caiguda del PIB en el conjunt d’Espanya arribarà a un -12% -una de les majors caigudes de la Unió Europea-, a Balears ho farà gairebé tres vegades més, fins a arribar a entre un -27% i un -31%.

Per tot això, les organitzacions signants de l’escrit dirigit a Pedro Sánchez (les patronals CAEB i PIMEM, al Cercle d’Economia de Mallorca i el de Menorca, la Cambra de Comerç de Mallorca, el sindicat UGT, la Universitat de les Illes Balears i els col·legis professionals d’advocats, arquitectes i economistes) urgeixen al Govern a aprovar un Pla de Salvació Econòmica “que ofereixi sense demora solucions efectives, a curt i mitjà-llarg termini, a les necessitats del teixit social i econòmic balear, que tant ha aportat durant dècades a l’economia i al benestar d’Espanya “.

Un pla que, segons el parer de les organitzacions signants, s’ha de basar sobre tres pilars irrenunciables:

1.Aconseguir que Balears sigui un territori segur per a residents i visitants.
Un territori insular segur requereix, entre altres mesures, mantenir “un control rigorós i àgil en ports i aeroports – motiu pel qual és necessari disposar de proves i certificats de vacunació que siguin reconeguts i utilitzats en tots els països de la UE amb total conformitat- i una vacunació massiva que arribi al 70 per cent de la població el més aviat possible.

2.Articulación de mecanismes de rescat específics per Illes Balears. La situació econòmica per a les illes -amb una caiguda del PIB sis vegades superior a la mitjana de la zona euro- requereix mesures d’emergència com, entre d’altres – apunten les organitzacions- oferir incentius directes a empreses i autònoms; articular mecanismes de rescat que facin possible aplicar diferents mesures ràpides i efectives com ajudes directes, ajornament de venciments, gestió de deutes, etc .; i activar sense dilació totes les mesures ja previstes en Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del Règim Especial de les Illes Balears.

3. Captació d’ajuts per a la transformació econòmica post-COVID19 dels sectors productius insulars. Les entitats que signen l’escrit recorden que Espanya té l’opció d’accedir a 140.000 milions d’euros dels fons que la UE ha disposat per garantir el funcionament de l’economia postCovid-19 i, en aquest sentit, consideren que, “de la mateixa manera que el repartiment garanteix un suport financer més gran als països amb major deteriorament econòmic i social, les enormes diferències en la caiguda econòmic patit per les comunitats autònomes hauria de ser també el criteri fonamental per al repartiment dels Fons Europeus (…) “.

Carta