S’adjunta l’Ordre INT/407/2020, de 12 de maig, del Ministeri de l’Interior per la qual s’adopten mesures per flexibilitzar, “de manera gradual” les restriccions establ ertes en els centres penitenciaris des de la declaració de l’estat d’alarma.

“Les mesures, que afecten tots els centres penitenciaris de l’Estat, s’han d’adoptar de forma gradual i paulatina, mantenint sempre com a referència la protecció de la salut pública”, assenyala la resolució.

Amb aquestes premisses, Interior permetrà la represa de les activitats següents:

  1. Les comunicacions ordinàries dels interns.
  2. Les sortides de permís i les sortides programades, d’acord amb les indicacions de l’autoritat sanitària.
  3. Els interns classificats en tercer grau o que tinguin aplicat el règim de flexibilitat i es trobin destinats en centres d’inserció social, seccions obertes o centres ordinaris, podran seguir sortint per a la realització de les activitats expressament relacionades en l’article 7 de l’RD 463 / 2020, adoptant-se els protocols establerts quan tornin a centre penitenciari.
  4. Els trasllats dels interns quan siguin sol·licitats per les autoritats judicials, els trasllats per raons sanitàries i aquells que per circumstàncies regimentals o de tractament es requereixin, segons siguin les indicacions sanitàries que, en cada cas i moment, es vagin adoptant.
  5. Les activitats educatives, formatives, terapèutiques, esportives, culturals i religioses a l’interior dels centres penitenciaris, en funció de la situació d’aquests i de les mesures que es puguin anar adoptant per les autoritats competents en la matèria.

A més, el director general d’Execució Penal i Reinserción Social ha comunicat als centres penitenciaris dels territoris que es troben en la fase 1 de la desescalada que s’autoritza expressament la prestació presencial dels serveis d’ orientació jurídica penitenciària.

Ordre Interior