Nota del CGAE sobre RDL 11/2018 i obligació d’inscripció en el Registre Mercantil per als prestadors de serveis a societats
Al final d’aquest escrit hi ha la nota informativa de la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consell General de l’Advocacia Espanyola en relació amb la modificació de la Llei de prevenció de blanqueig de capitals mitjançant el Reial Decret Llei 11/2018, de 31 d’agost, i especialment amb l’obligació que s’inscriguin en el Registre Mercantil els professionals que per compte de tercers prestin determinats serveis a societats mercantils, associacions i altres persones jurídiques.

En la nota, s’hi indica que s’estan fent gestions per tal de tractar «d’esmenar el text», alhora que ja es treballa en l’elaboració d’un informe sobre la interpretació i l’abast de la reforma, «ja que els termes emprats en ocasions són indeterminats i confusos i requereixen d’una major precisió i interpretació».

La Subcomissió destaca que l’RDL inclou entre els subjectes obligats les persones que amb caràcter professional prestin, per compte de tercers, serveis d’assessoria externa d’una societat. Una modificació (inclusió), indica el CGAE, «que no estava prevista en el Projecte de llei ni en la Directiva que es transposa» i a la qual s’oposa per considerar «innecessari i ineficaç, en la mesura que poc pot contribuir a la prevenció del blanqueig de capitals, xacra social en la persecució de la qual tots hem de col·laborar, deixar constància en el Registre Mercantil de qui són les persones que presten assessoria externa a una societat».

La nota recorda, així mateix, que, en les al·legacions que en el seu dia va presentar al projecte d’RDL, la Subcomissió ja va mostrar la seva discrepància, tant amb l’obligatorietat dels advocats de registrar-se, com amb el compliment de la resta de les obligacions que comporta, ja que entén que «el requisit de la col·legiació obligatòria, legalment establert, és suficient per garantir que l’exercici professional es du a terme de manera adequada, sense que per tant sigui necessari exigir cap nova autorització o registre».

Finalment, s’indica en l’escrit que, sense perjudici dels treballs del CGAE per intentar «millorar el text legal», «en el pitjor dels casos» les persones que figurin entre els prestadors de serveis a societats tindran fins al 4 de setembre de 2019 per donar-se d’alta en el Registre Mercantil.

Más información