Adjunt es remeten les respostes de l’AEAT a les consultes de gestió plantejades pels col·legis professionals fins al passat 7 d’abril.

Recordem que la delegació especial de l’AEAT a Balears ha habilitat un sistema de comunicació electrònica “per a possibilitar la resolució de dubtes, consultes o incidències en l’àmbit del nostre àmbit territorial”.

En concret, les consultes de gestió es canalitzen a través de l’ICAIB, de manera que els col·legiats poden remetre les seves preguntes o la comunicació d’incidències al correu antonia.calafell@icaib.org. En el cas de les consultes sobre recaptació, els interessats poden consultar els seus dubtes al telèfon 91 553 68 01, en horari de 09.00 a 14.00 de dilluns a divendres.

Així mateix, en l’enllaç web (https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml) es pot consultar tota la normativa relativa a l’COVID-19 que afecta l’àmbit tributari.

Respuestas