El dia 6 de juliol va sortir publicat al BOE l’acord de la Sala de Govern del Tribunal Suprem en
el qual s’estableix una extensió màxima i es fixa el format, l’estructura i altres característiques per als escrits d’interposició i oposició de recursos de cassació davant la Sala Tercera, del Contenciós
Administratiu.

Cal destacar que l’acord, que entrarà en vigor el dia 22 de juliol, parla de normes quan es refereix a
l’extensió màxima, el format i l’estructura dels escrits d’interposició i oposició dels recursos de cassació, mentre que en el cas dels escrits de preparació (art. 89.2 LJ) i d’oposició a l’admissió (art. 89.6 LJ) aquests criteris són orientadors. Per als escrits d’al·legacions (art. 90.1 LJ) el criteri d’extensió màxima és també orientador.

Pel que fa als escrits d’interposició, recordam que l’acord planteja que aquests escrits hauran de tenir un màxim de 50.000 caràcters (inclosos els espais, les notes a peu de pàgina i els gràfics i els esquemes que es poguessin incorporar), equivalents a 25 folis a una sola cara, amb interlineat d’1,5 i uns marges de 2,5 centímetres.

Es parla també en l’acord del TS del tipus i la mida de la lletra en què s’han de presentar els escrits i, en concret, es fixa l’ús de la font Times New Roman, de 12 punts de grandària per al text, o de cos 10 si es tracta de notes a peu de pàgina o de la transcripció literal de preceptes o paràgrafs de sentències que s’incorporin als escrits.

Acuerdo TS requisitos casacion CA_BOE