Adjuntem l’Ordre SND/403/2020, d’11 maig, sobre les condicions de quarantena a què s’han de sotmetre les persones procedents d’altres països a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

En concret, s’estableix que aquestes persones hauran de guardar quarantena durant els 14 dies següents a la seva arribada, en el seu domicili o allotjament. Tan sols podran desplaçar-se per adquirir aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat; per assistir a centres o serveis sanitaris i per causes de força major. L’ús de la mascareta en aquests desplaçaments serà obligatori.

Els treballadors trasfronterers, els transportistes i les tripulacions, així com els professionals sanitaris que s’adrecin a exercir la seva activitat laboral, sempre que no hagin estat en contacte amb algú diagnosticat de COVID-19, estan exceptuats d’aquestes mesures.

Ordre quarantena