Us informam que el servei que habitualment presta l’ICAIB als col·legiats d’escaneig de fotocòpies dels expedients en procediments de menors i d’enviament posterior dels procediments al professional designat queda suspès durant el mes d’agost.

Cal recordar que aquest servei es va posar en marxa per evitar o minimitzar el desplaçament dels lletrats de menors a les seus dels jutjats quan hi haguessin d’anar únicament per fotocopiar els expedients i formalitzar el tràmit d’al·legacions.

El funcionament d’aquest servei —que estarà actiu fins al 31 de juliol i que es reprendrà l’1 de setembre— és el següent: quan el lletrat rep la resolució de trasllat per fer còpies, la pot remetre a l’adreça electrònica: escaner.fiscalia@icaib.org. Els dimarts i els dijous, el personal de l’ICAIB acudeix als jutjats de menors i presenta les sol·licituds rebudes.

Després, s’envia l’expedient al col·legiat que ha sol·licitat el servei, a l’adreça electrònica que consta en el cens de lletrats de l’ICAIB.