BASES

 

 1. PARTICIPANTS. Poden participar en el concurs els infants de fins a 12 anys d’edat descendents de col·legiats exercents o no exercents. Els descendents dels membres de la Junta de Govern de l’ICAIB poden participar en el concurs, però sense dret a optar al premi establert per a les tres categories.

 

 1. TEMA. El tema del dibuix ha de versar necessàriament sobre alguna qüestió relacionada amb Nadal.
 2. QUANTITAT. Cada participant només pot presentar un dibuix.
 3. FORMAT I TÈCNICA. Els dibuixos s’han de presentar en format DIN A4 i poden ser en blanc i negre o en color. No s’estableixen limitacions quant a la tècnica que es pot fer servir.

  5. IDENTIFICACIÓ. Els dibuixos han d’estar signats al dors amb pseudònim i l’edat de l’autor, i s’han d’introduir en un sobre que contingui, a més del dibuix, un sobre tancat en el qual es facin constar les dades següents: el pseudònim, el nom i els cognoms de l’infant i les dades per localitzar el familiar col·legiat (adreça electrònica i número de telèfon mòbil).

 

 1. LLOC I TERMINI PER PRESENTAR ELS DIBUIXOS. Els dibuixos s’han d’enviar abans de les 14.00 hores del dia 30 de novembre de 2021 a alguna de les seus que el Col·legi d’Advocats de les Illes Balears té a Palma, Inca, Manacor, Menorca i Eivissa. A l’exterior del sobre hi cal fer constar: XV CONCURS DE FELICITACIONS DE NADAL DE L’IL·LUSTRE COL·LEGI D’ADVOCATS DE BALEARS. Es pot presentar també en mà a les seus esmentades. A l’efecte d’acceptar el treballs enviats per correu certificat, es tindrà en compte la data del mata-segells.

  Els dibuixos es poden enviar a les adreces següents:

 

 • Palma: la Rambla, 10, 07003 Palma
 • Inca: c/ de Pius XII, 3, 1r. 07300 Inca
 • Manacor: c/ de Muntaner, 11. 07500 Manacor
 • Menorca: Camí des Castell, 269. 07702 Maó
 • Eivissa: c/ d’Aragó, 67, 4t 6a o 7a. 07800 Eivissa

 

 1. PREMIS I CATEGORIES. S’estableixen 3 categories de premis diferenciats per edats. A la primera categoria hi poden participar infants de fins a 3 anys; a la segona, de 4 a 6 anys, i a la tercera, de 7 a 12 anys. El premi per a la primera categoria consistirà en el lliurament d’un joc educatiu electrònic; per a la segona categoria, una consola Nintendo Switch, i per a la tercera categoria, una Xbox. Els dibuixos guanyadors figuraran a les felicitacions electròniques de Nadal de 2021 de l’ICAIB.
 2. DIPLOMES ACREDITATIUS. Tots els concursants rebran un diploma acreditatiu d’haver participat en el concurs, que se’ls enviarà per correu postal al domicili professional del col·legiat/da del qual sigui familiar.
 3. JURAT. El jurat estarà format per tres membres de la Junta de Govern de l’ICAIB.

 

 1. DECISIÓ. La decisió del jurat tindrà lloc la primera setmana de desembre de 2021.

  11. RETIRADA DELS DIBUIXOS. Els dibuixos no premiats es conservaran a la seu de l’ICAIB a Palma durant dos mesos, termini en què els autors o els seus tutors i/o representants legals els podran retirar.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT