Secció de Normalització Lingüística

Responsable: Sr. Miguel Alberti Amengual.
Integrants:
Antuca Reus (ICAIB)
Noèlia Marín (ICAIB)
Miquel Quetgles Bover (ICAIB)
Miquel Quetgles Morey (ICAIB)
Mª Antonia Mateu (ICAIB)
Jose de Luis(ICAIB
Irene Crespi(ICAIB)

Lluïsa Pizà (Paraula)
Carme Sánchez (Paraula)

Documentos d’interès:

Traduccions i correccions gratuïtes
En virtut d’un conveni amb l’associació Paraula. Centre de Serveis Lingüístics, l’ICAIB posa a l’abast de les persones col·legiades un servei gratuït de correcció de texts en català i de traducció del castellà al català. Paraula garanteix màxima confidencialitat respecte al contingut dels documents i el compliment dels terminis de lliurament de la feina.
Les persones interessades poden enviar un correu amb el document per traduir o corregir a l’adreça sal@paraula.cat. Al missatge s’ha de fer constar el número de col·legiat i la data en la qual es vol que es lliuri el treball. També s’han de posar en contacte amb Paraula, al telèfon 971.761. 301 i demanar pel servei d’Assessorament Lingüístic (de dilluns a divendres, de les 9 a les 14 hores).

Diccionari jurídic català
Diccionari Jurídic és un diccionari enciclopèdic especialitzat que vol recollir els termes que formen part de les diverses disciplines del dret, com ara el dret públic, el dret civil, el dret penal, el dret processal, el dret canònic, el dret ambiental i el dret mercantil, entre altres. També inclou termes que pertanyen a la història del dret, ressenyes biogràfiques de juristes eminents que han tingut una producció científica destacable i conceptes jurídics de les diverses branques amb una definició breu —a l’estil de les definicions lexicogràfiques—, seguida d’una explicació enciclopèdica. Igualment, hi podem trobar una abundant fraseologia jurídica.

El diccionari es pot consultar a l’adreça web: http://cit.iec.cat/DJC/default.asp?opcio=0