Per tal de de facilitar als col·legiats el coneixement i la consulta més àgil dels diferents acords i resolucions adoptats tant per l’ICAIB, com per les autoritats judicials i altres organismes, es recopilen tot seguit, en blocs temàtics, les principals notícies que figuren al web.

Aquesta informació s’anirà actualitzant a mesura que es produeixin nous acords.

ACORDS ADOPTATS PER L’ICAIB I ALTRA INFORMACIÓ COL·LEGIAL

2020/04/2020

Serveis col·legials diversos  [20-04-2020]

Recordem als col·legiats que, tot i l'estat d'alarma, el Col·legi manté actius, de forma online, molts dels serveis que ofereix habitualment als col·legiats, com, entre ells, el servei online de biblioteca i documentació (https://www.icaib.org/ca/servei-de-documentacio-de-biblioteca/); l’emissió [...]

ACORDS JUDICIALES DEL CGPJ I DEL TSJIB. ALTRES RESOLUCIONS JURÍDIQUES

1212/05/2020

Criteris per a l’elaboració dels plans de reanudació judicial: el CGPJ recomana limitar les vistes en el mes d’agost, establir calendaris d’ús de les sales de vistes i altres requisits per a la celebració de judicis una vegada que s’aixequi la suspensió  [12-05-2020]

La Comissió Permanent de Consell General del Poder Judicial ha aprovat els criteris generals per a l'elaboració dels plans de represa de l'activitat judicial per les sales de govern de l'Audiència Nacional i dels Tribunals [...]

ACORDS JURÍDICS EN MATÈRIA DE FAMÍLIA

MESURES Y ACORDS ECONÒMICS, LABORALS I FISCALS

3131/03/2020

Consell de Ministres: moratòria de cotitzacions a la Seguretat Social per a autònoms i pimes; ajudes al lloguer i ampliació de la moratòria hipotecària; prestacions extraordinàries per a treballadors temporals i empleats de la llar; i altres mesures  [31-03-2020]

El Consell de Ministres ha aprovat en data 31 de març de 2019 un nou paquet de mesures de caràcter econòmic per pal·liar l'impacte del COVID-19. A falta de publicació en el BOE del nou [...]

2626/03/2020

COVID-19. Guia per a sol·licitar la prestació extraordinària per a advocats en el sistema RETA  [26-03-2020]

Informem que a l'enllaç https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/guia-para-solicitar-la-prestacion-extraordinaria-para-abogados-autonomos-afectados-por-el-covid-19/ es pot consultar la guia elaborada pel Consell General de l'Advocacia Espanyola en la qual s'explica les particularitats, el procediment, els terminis i altres qüestions d'interès en relació a la [...]

ESTRANGERIA

2323/03/2020

Instruccions per a la tramitació de sol·licituds en matèria d’estrangeria : sol·licituds inicials directes de l’interessat i sol·licituds inicials a través d’l’ICAIB (23/03/2020).  [23-03-2020]

S'adjunten al final d'aquestes línies les instruccions remeses per Delegació de Govern respecte de la tramitació de sol·licituds en matèria d'Estrangeria i que distingeixen entre la tramitació de sol·licituds inicials pels representants adherits als convenis [...]

ALTRES ACORDS

1414/04/2020

Comunicat de l’AEPD sobre les aplicacions i els webs d’autoavaluació del coronavirus  [14-04-2020]

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha publicat un comunicat, que es pot consultar a l'enllaç (https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-apps-webs- autoevaluacion-coronavirus-privacitat) en relació a l'aparició de diferents iniciatives, públiques i privades, sobre aplicacions i webs d'autoavaluació del coronavirus. [...]

707/04/2020

Dossier especial COVID-19 de VLex  [07-04-2020]

S'adjunta al final d’aquestes línies el dossier sobre el COVID-19 compartit per VLex, que inclou normativa, formularis, anàlisi, etcètera. A més, a l'enllaç https://youtu.be/LhGuuwmpzgA es pot consultar el Webinar gratuït publicat per l'editorial.